20 juli 2021 

Psychologisch assessment: ga de uitdaging aan

Een psychologisch assessment is een psychologische test die vaak wordt ingezet door werkgevers bij het aannemen van nieuwe werknemers. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt dan van de potentiële werknemers verlangt een test te doen. Deze test toetst dan de aspecten die de werkgever van belang vindt. Dit gaat vaak om intelligentie, talenten, stimulators en persoonlijkheid. Een psychologisch assessment kan ook vereist zijn. Denk dan aan posities bij bijvoorbeeld het leger of de politie. Er komt dan vaak meer aan te pas dan bij een psychologisch assessment bij een sollicitatieprocedure in het bedrijfsleven. Ook kan een psychologische assessment worden ingezet bij rechtszaken of kinderen met leerproblemen.Inhoudsopgave: 

[[showindex]]Wat voor doelen heeft een psychologisch assessment?

Zoals net genoemd is heeft een psychologisch assessment als doel om gedrag, intelligentie, drijfveren en skills in kaart te brengen. Door het afnemen van deze tests kan degene die de test uitvoert erachter komen of jouw kwalificaties passen bij de vacature, maar kan degene die de test afneemt er ook achter komen wat jouw sterke en zwakke kanten zijn. Dit kan dan meteen tot feedback leiden. Een van de doelen van een psychologisch assessment is dus snel en daadkrachtig kunnen kijken of iemand past of zou kunnen passen in het plaatje van bijvoorbeeld de gewenste werknemer. Een psychologisch assessment kan ook in andere situaties dan een sollicitatieprocedure worden uitgevoerd.Hoe wordt een psychologisch assessment uitgevoerd?

Een psychologisch assessment kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Met behulp van bijvoorbeeld vragenlijsten, tests en interviews kan erachter worden gekomen hoe de geïnterviewde in het leven staat. Dit is nog niet alles. Aan de hand van tests en rollenspelen kan men zien hoe de geteste reageert op bepaalde scenario’s. Deze vorm van testen draagt allemaal bij aan de zoektocht naar de juiste werknemer. Vaak worden er tests uitgevoerd met betrekking tot de specifieke positie. Daarnaast worden er bredere tests uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar mogelijke toekomstige posities en of daar nu al feedback voor te geven is.Waaruit bestaat een psychologisch assessment?

Een psychologisch assessment kan verschillende vormen aannemen. Zo kan het psychologisch assessment bijvoorbeeld een intelligentietest of persoonlijkheidsvragenlijst inhouden. Wat een psychologisch assessment precies bevat wordt vaak door de werkgever in overleg met het bureau dat de psychologische assessment afneemt bepaald. Bij een IQ test of intelligentietest wordt er gekeken naar jouw cognitieve capaciteiten. Bij een persoonlijkheidstest ligt de nadruk op jouw gedrag en persoonlijke kwaliteiten die daarbij van pas komen. Om te kijken hoe jij in een bepaalde situatie zal reageren zullen bepaalde rollenspellen ingezet worden.De intelligentietest bij een psychologisch assessment

Intelligentie is niet makkelijk te definiëren, maar heeft te maken met iemands kennis en kunde om dingen snel op te pakken. Intelligentie heeft ook te maken met of iemand logisch en snel dingen kan beredeneren. Tijdens een intelligentietest wordt er aan de hand van vragen en opdrachten gekeken naar je kennis en je capaciteiten om problemen op te lossen. Vragen die veel voorkomen bij intelligentietests zijn bijvoorbeeld: Welk getal volgt logischerwijs na deze reeks van getallen? Of welke kubus krijg je als je de kubus op deze manier opbouwt? En welk figuur hoort logischerwijs in de reeks na deze drie figuren? De persoonlijkheidstest bij een psychologisch assessment

Bij een persoonlijkheidstest zijn de testers op zoek naar jouw persoonlijkheidskenmerken en kwaliteiten. Een persoonlijkheidstest kan aan de hand van vele vragen een vrij compleet beeld over jou vormen. Een voorbeeld is het toetsen van extraversie of introversie. Een vraag die hierbij zou kunnen horen is: Ga je liever naar een live muziek optreden? Of luister je liever thuis naar muziek? Persoonlijkheidstesten zijn meestal zo ontwikkeld dat er meerdere persoonlijkheidstypes uit de test kunnen rollen. Zo zijn er persoonlijkheidstesten die bemiddelaars, hoofdrolspelers en advocaten van elkaar onderscheiden. Elke persoonlijkheidstest heeft zo zijn eigen insteek.Rollenspellen en situaties uit de praktijk bij een psychologisch assessment

Rollenspellen en praktijksimulaties worden vaak ingezet bij sollicitatiegesprekken om te kijken of de potentiële werknemer over de gewenste vaardigheden beschikt. Er zijn een paar klassieke rollenspellen te onderscheiden. Ten eerste het management gesprek, waarbij jij, de geteste, als manager opereert en een gesprek moet voeren met een werknemer die bijvoorbeeld niet zo goed presteert. Ten tweede een klantgesprek. Dit spreekt voor zich, je moet een klant van advies voorzien. Een ander rolgesprek heeft te maken met het vinden van feiten. Tijdens dit gesprek moet je op zoek gaan naar meer feiten betreffende een probleem dat je gesprekspartner heeft. Ten slotte kan er ook een groepsopdracht aan de orde komen.Feedback overleg bij een psychologisch assessment

Na het afnemen van de verschillende tests volgt meestal een feedback gesprek tussen de tester en de geteste. In sommige gevallen zal de tester een erkende psycholoog zijn. Dit hoeft echter lang niet altijd zo te zijn. Er zal een rapport op worden gemaakt van al jouw testmaterialen en daaruit zal een positief of negatief advies volgen. Bij een sollicitatieprocedure zal er ook meestal aandacht besteed worden aan de sterke en minder sterke punten van een sollicitant. Als er uit het psychologische assessment bij een sollicitatieprocedure een negatief advies kom, bedenk dan dat dit specifiek gericht is op deze positie. Dit betekent niet dat je geen goede vaardigheden of kwalificaties hebt. Oefenen voor een psychologisch assessment?

Oefenen voor een psychologisch assessment heeft zeker zin. Zo is het ten eerste van belang dat je goed uitgerust bent, weet waar en hoe laat je ergens moet zijn. Daarnaast is het handig als je in je hoofd al antwoorden op standaardvragen hebt geformuleerd: Wat zijn mijn sterke kanten? Wat zijn mijn zwakke kanten? Ben ik een leidinggevend persoon? Etc. etc. Bovendien kun je voor een psychologisch assessment trainen via online tests. Zo kun je bepaalde onderdelen uit intelligentietests of persoonlijkheidstests oefenen. Zorg dat je bekent bent met het soort vragen dat ze gaan stellen. Ter voorbeeld: In een intelligentietest komen vaak ruimtelijke figuren voor. Als je deze al jaren niet meer hebt gezien, is het handig om dit weer even op te frissen.Nog meer oefenen


Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.

een banner van de boxen van een assessmenttraining


Reactie plaatsen

GRATIS E-BOOK

Download De TOP 10 Valkuilen van Assessments en voorkom dat je gaat falen bij je assessment door niet dezelfde fouten te maken als 70% van je medekandidaten.

50%
GRATIS E-BOOK
Wil jij je medekandidaten een stapje voor blijven?
Download gratis e-book
arrow_drop_up arrow_drop_down