Your code hereAssessment rekenvaardigheid oefenen

Assessment rekenvaardigheid oefenen

Assessment rekenvaardigheid oefenen

Wanneer je je voorbereidt op een assessment, is het van belang om extra aandacht te besteden aan je rekenvaardigheid. Vaak bevat een assessment wiskundige onderdelen. Dit artikel bespreekt waarom het oefenen van je rekenvaardigheid belangrijk is en geeft tips over hoe je dit het beste kunt doen.

assessment training banner

Waarom is het belangrijk om je rekenvaardigheid te oefenen? Rekenvaardigheid wordt vaak getest in assessments, omdat deze vaardigheid essentieel is in veel functies. Of je nu solliciteert voor een baan in de financiële sector of in de technologie, het is altijd handig om sterk te zijn in wiskunde. Oefening van je rekenvaardigheid zal leiden tot betere resultaten tijdens het assessment en zal je kansen op de baan vergroten.


Tips Assessment rekenvaardigheid oefenen

Hoe kun je je rekenvaardigheid oefenen? Er zijn diverse manieren om je rekenvaardigheid te verbeteren voor een assessment. Hier zijn enkele tips:

 1. Begin met basisvaardigheden
 2. Gebruik online oefenprogramma's Verschillende online oefenprogramma's bieden oefeningen op verschillende niveaus, zodat je op jouw eigen niveau kunt oefenen.
 3. Maak gebruik van oefenboeken Er zijn diverse oefenboeken beschikbaar met oefeningen en uitleg over wiskundige concepten, zoals 'Getal en Ruimte' en 'Moderne Wiskunde'.
 4. Oefen met echte assessmentvragen Oefen met echte assessmentvragen om een idee te krijgen van wat je kunt verwachten tijdens het assessment en hoe je je het beste kunt voorbereiden.


Oefenopdrachten rekenvaardigheid

Hieronder staan enkele oefenopdrachten op verschillende niveaus:

Niveau 1: Basisvaardigheden

 1. Bereken 25% van 80.
 2. Los de vergelijking 3x - 2 = 13 op.
 3. Wat is de waarde van x in de vergelijking 2x + 4 = 10?
 4. Bereken de oppervlakte van een rechthoek met een lengte van 10 meter en een breedte van 5 meter.
 5. Wat is de uitkomst van (4 + 7) x 3?

Niveau 2: Gemiddelde vaardigheden

 1. Een bakker heeft 5 kilogram bloem nodig om 100 broden te bakken. Hoeveel kilogram bloem heeft hij nodig om 150 broden te bakken?
 2. Los de vergelijking 2x - 5y = 7 op voor x.
 3. Bereken de omtrek van een cirkel met een straal van 6 centimeter. Gebruik pi = 3,14.
 4. Een fiets wordt verkocht met 20% korting. De originele prijs van de fiets is €500. Wat is de verkoopprijs van de fiets na de korting?
 5. Wat is de waarde van x in de vergelijking 3x + 2y = 16 en 2x - y = 5?

Niveau 3: Geavanceerde vaardigheden

 1. Bereken de afgeleide van de functie f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 7.
 2. Los het stelsel vergelijkingen op: 2x + 3y - z = 7, x - 2y + 4z = -4 en 3x + y + z = 10.
 3. Bereken de oppervlakte van een regelmatige vijfhoek met een zijde van 8 centimeter.
 4. Een bedrijf heeft een winst van €5000 in het eerste kwartaal en €7000 in het tweede kwartaal. Bereken het gemiddelde van de winst in deze twee kwartalen.
 5. Bereken de limiet van de functie f(x) = (2x^2 + 5x + 3) / (x^2 - 4x + 3) wanneer x nadert tot 3.

Antwoorden:

Niveau 1: Basisvaardigheden

1.    Om 25% van 80 te berekenen, vermenigvuldigen we 80 met 0,25, wat gelijk is aan 20.

2.    Om de vergelijking 3x - 2 = 13 op te lossen, moeten we eerst 2 aan beide zijden optellen. Dit geeft 3x = 15. Vervolgens delen we beide zijden door 3 om x te isoleren. Dit geeft x = 5.

3.    Om de waarde van x in de vergelijking 2x + 4 = 10 te vinden, moeten we eerst 4 van beide zijden aftrekken. Dit geeft 2x = 6. Vervolgens delen we beide zijden door 2 om x te isoleren. Dit geeft x = 3.

4.    Om de oppervlakte van een rechthoek te berekenen, vermenigvuldigen we de lengte met de breedte. In dit geval is de lengte 10 meter en de breedte 5 meter, dus de oppervlakte is 50 vierkante meter.

5.    Om (4 + 7) x 3 uit te rekenen, moeten we eerst de haakjes oplossen. Dit geeft 11 x 3. Vervolgens vermenigvuldigen we 11 met 3, wat gelijk is aan 33.

Niveau 2: Gemiddelde vaardigheden

1.    Om 150 broden te bakken heeft de bakker meer bloem nodig dan voor 100 broden. We kunnen de verhouding tussen het aantal broden en de hoeveelheid bloem gebruiken om de hoeveelheid bloem te berekenen die nodig is voor 150 broden. De verhouding is 5 kilogram bloem voor 100 broden, dus voor 1 brood is er 5/100 = 0,05 kilogram bloem nodig. Voor 150 broden is er dan 0,05 x 150 = 7,5 kilogram bloem nodig.

2.    We willen de vergelijking oplossen voor x. Eerst brengen we de term met y naar de andere kant van de vergelijking: 2x = 5y + 7. Vervolgens delen we beide kanten door 2: x = (5y + 7)/2.

3.    De omtrek van een cirkel is gelijk aan 2πr, waarbij r de straal is. In dit geval is de straal 6 centimeter en π = 3,14. Dus de omtrek is 2 x 3,14 x 6 = 37,68 centimeter.

4.    Om de verkoopprijs van de fiets na de korting te berekenen, moeten we de korting van de originele prijs aftrekken. De korting is 20% van de originele prijs van €500, dus 0,2 x €500 = €100. De verkoopprijs na de korting is dan €500 - €100 = €400.

5.    Om de waarde van x in de vergelijking 3x + 2y = 16 en 2x - y = 5 te vinden, kunnen we een van de vergelijkingen oplossen voor een van de variabelen en deze waarde vervolgens in de andere vergelijking substitueren.

We kunnen de tweede vergelijking oplossen voor y: y = 2x - 5. Vervolgens substitueren we deze waarde van y in de eerste vergelijking: 3x + 2(2x - 5) = 16. Dit vereenvoudigt tot 7x - 4 = 16. Door 4 van beide kanten af te trekken en vervolgens door 7 te delen, vinden we dat x gelijk is aan 2.

Niveau 3: Geavanceerde vaardigheden

1.    Om de afgeleide van de functie f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 7 te vinden, moeten we elk term differentiëren en deze bij elkaar optellen. De afgeleide van x^n is nx^(n-1), dus:

f'(x) = 3x^2 + 4x - 5

2.    Om het stelsel vergelijkingen op te lossen, kunnen we de eliminatiemethode gebruiken. Eerst elimineren we z uit de eerste twee vergelijkingen door de eerste vergelijking met 4 te vermenigvuldigen en de tweede vergelijking met -1:

8x + 12j - 4z = 28 -x + 2j - 4z = 4

Dan tellen we deze twee vergelijkingen op om z te elimineren:

7x + 14j = 32

Vervolgens elimineren we y door de eerste vergelijking met 3 te vermenigvuldigen en de derde vergelijking met -2:

6x + 9j - 3z = 21 -6x - 2j - 2z = -20

Dit geeft ons:

7j - 5z = 1

Tot slot kunnen we y vinden door de vergelijking 7x + 14y = 32 op te lossen voor y:

j = (32 - 7x) / 14

We kunnen deze waarde van y substitueren in de vergelijking 7y - 5z = 1 om z te vinden:

z = (7j - 1) / 5

Dus de oplossing van het stelsel vergelijkingen is:

x = -2/3, y = 8/7, z = 25/7

3.    Om de oppervlakte van een regelmatige vijfhoek met een zijde van 8 centimeter te berekenen, kunnen we de formule gebruiken:

oppervlakte = (5/4) x s^2 x tan(π/5)

Hierbij is s de lengte van de zijde van de vijfhoek. Invullen geeft:

oppervlakte = (5/4) x 8^2 x tan(π/5) ≈ 110,11 cm^2

4.    Om het gemiddelde van de winst in het eerste en tweede kwartaal te berekenen, moeten we de totale winst in deze twee kwartalen vinden en deze delen door het aantal kwartalen (in dit geval 2):

totale winst = €5000 + €7000 = €12000 gemiddelde winst = €12000 / 2 = €6000

5.    Korting = 0,20 x €500 = €100

De korting is dus €100. Om de verkoopprijs na de korting te berekenen, trekken we de korting af van de originele prijs:

Verkoopprijs na korting = €500 - €100 = €400

De verkoopprijs van de fiets na korting is dus €400.

Nog meer rekenvaardigheid oefenen

Wil je nog meer rekenvaardigheid oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Bekijk hieronder onze trainingspakketten.

Assessment A

€27,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment B

Meest verkocht

€47,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment C

€37,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen