10 augustus 2021 

Politie cognitieve test oefenen

De politie is de overheidsdienst die zich bezighoudt met de handhaving van de openbare orde. Bovendien zorgt de politie voor de openbare veiligheid in Nederland. De politie spoort strafbare feiten op en stelt onderzoeken in naar strafbare feiten. Bij de politie kun je aangifte doen van een strafbaar feit. De politie doet ook aan directe hulpverlening. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij EHBO uitoefenen totdat een ambulance bijvoorbeeld aanwezig is. Politieonderzoeken staan vaak onder leiding van een Officier van Justitie. Dit is een werknemer van het OM die uiteindelijk een zaak in de rechtszaal aan de rechter zal presenteren.


Inhoudsopgave: 

[[showindex]]Grote verantwoordelijkheid politieagent

Uit het bovenstaande kan al worden opgemaakt dat het werken bij de politie een zware verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Een politieagent heeft namelijk veel macht. Zo kan iemand van de politie je staande houden, je bekeuren of je fouilleren. Ook is de politie als een van de weinige in Nederland geoorloofd om in bepaalde situaties geweld uit te oefenen. Politieagenten dragen ook vaak wapens bij zich. Al met al, politieagent zijn komt met een grote verantwoordelijkheid. Door een cognitieve test af te nemen wordt er gekeken of jij over de vermogens beschikt om deze verantwoordelijkheid te nemen en er zorgvuldig mee om te gaan. Maar ook, misschien minder interessant, om te kijken of je goed kunt schrijven en rekenen.De cognitietest

Wat is dan zo’n cognitieve test? Een cognitieve test kan vele verschillende vormen aannemen. Het is tegenwoordig vrij normaal om bij een sollicitatieprocedure een cognitieve test te laten afnemen. Je kunt je voorstellen dat deze er in het bedrijfsleven heel anders uitziet dan bij de politie. Bij een cognitieve test worden je mentale capaciteiten getest, door je te laten deelnemen aan verschillende tests. Een cognitieve test is overigens wel anders dan een algemene cognitieve capaciteiten test. Een algemene cognitieve test probeert je hele wezen in kaart te brengen. De cognitieve capaciteiten test van de politie ziet meer op taal en rekenkunde. Waarom een cognitieve capaciteiten test bij de politie?

Met een cognitieve capaciteitentest wordt er gekeken naar de capaciteiten van een bepaald persoon. Iemand die in de toekomst graag politieagent zou willen worden. Er wordt gekeken of jij verbanden kunt zien en of jij dingen logischerwijs kunt beredeneren. Dit is extreem belangrijk voor een politieagent. Als politieagent krijg je namelijk vaak maar een klein stukje van de puzzel. Het is aan jou om die puzzel rond te krijgen. Daarnaast is het ook van belang dat je kunt realiseren dat je te weinig stukjes van de puzzel hebt om ooit tot een veroordeling te komen. Je moet niet koste wat het kost puzzelstukjes gaan vinden. Hoe ziet de cognitieve test van de politie eruit?

De cognitieve test van de politie ziet er als volgt uit. De test is 50 minuten en wordt online afgenomen. De test bestaat uit drie onderdelen: cijferreeksen, letterpatronen en woordrelaties. De cognitieve test van de politie is een veranderlijke test. Dit betekent dat de test zich aanpast op het niveau dat bij jou past. Je begint met een relatief makkelijke vraag. Heb je deze vraag goed? Dan krijg je vervolgens een moeilijkere vraag. De volgende vraag wordt weer een stukje moeilijker, etc. Eerdere deelnemers van deze test zeggen allemaal dat de test moeilijk was. Dit is dus normaal!Cijferreeks cognitieve test

De cijferreeks beoordeeld jouw numerieke capaciteiten. Je krijg vaak vijf cijfers te zien met daarbij de vraag: Wat is logischerwijs het volgende cijfer in de reeks? De eerste vraag zal relatief simpel zijn, zoals bijvoorbeeld: 1, 2, 4, 8, … Je moet je realiseren dat het gaat om een factor x2. Vervolgens zullen de reeksen moeilijker worden. Een reeks kan er bijvoorbeeld ook zo uit zien: 4, 6, 9, 13,5, … Vaak helpt het om eerst te focussen op twee cijfers, zodat je het overzicht niet kwijtraakt en goed kan nadenken over het verband tussen de twee cijfers.Letterpatronen cognitieve test

Bij de letterpatronen in een cognitieve test kun je op meerdere manieren getoetst worden. Een voorbeeld is een letterreeks. Deze kan er bijvoorbeeld zo uit zien: a, b, c, d, … Welke letter komt op de puntjes? Dat is in dit geval natuurlijk e. Maar ook deze reeksen kunnen weer veel moeilijker worden. Een andere test bij letterpatronen kan worden gedaan met anagrammen. Hierbij krijg je aantal letters te zien waaruit je een woord moet vormen. Weer een andere test betreft syllogisme. Hierbij kan je bijvoorbeeld dit verwachten: 1. Alle appels zijn frambozen. 2. Frambozen zijn vies. Stelling: Alle appels zijn vies. Hierbij moet jij dan het antwoord juist, onjuist, of niet af te leiden uit de informatie geven. Woordrelaties achterhalen

Een derde vorm van toetsen is het achterhalen van woordrelaties. Zo krijg je in je toets synoniemen, antoniemen en analogieën te zien. Ook krijg je vragen, zoals: welk woord ontbreekt in het rijtje? Of welk woord past niet in het rijtje? Antoniemen betekent het tegenovergestelde van het gegeven woord. Ter voorbeeld: Wat is een antoniem voor vrolijk? A. boos, B. gezellig of C. euforisch. Het is dan aan jou de taak om hier A. als het goede antwoord te kiezen. Met achterhalen van woordrelaties wordt getest of je snel verbanden kunt leggen. Zo kan de politie zien over welke capaciteiten jij beschikt.Voorbereiden voor de cognitieve test van de politie

Het is van groot belang te oefenen voor de cognitieve test van de politie en dit is dan ook heel goed mogelijk. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat je goed slaapt, goed uitgerust bent, op tijd komt en vol motivatie bent. Daarnaast kun je online oefenen met testmateriaal en gratis oefeningen. Het kan namelijk zo zijn dat je al een lange tijd niet in aanraking bent gekomen bent cijferreeksen, letterreeksen, analogieën of syllogismen. Door deze kennis weer aan te wakkeren, kun je hoger voor je toets gaan scoren en dit wil je natuurlijk. Met actieve kennis over de stof zal je makkelijker weten wat je te doen staat, waardoor je verbanden sneller zult zien.Nog meer oefenen


Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.

een banner van de boxen van een assessmenttraining


Reactie plaatsen

GRATIS E-BOOK

Download De TOP 10 Valkuilen van Assessments en voorkom dat je gaat falen bij je assessment door niet dezelfde fouten te maken als 70% van je medekandidaten.

50%
GRATIS E-BOOK
Wil jij je medekandidaten een stapje voor blijven?
Download gratis e-book
arrow_drop_up arrow_drop_down