Your code hereMatrix Redeneren | Gratis oefenen, uitleg en tips.

Matrix redeneren

Matrix redeneren

Als je matrixen niet vaak redeneert lijkt het erg lastig, maar dat is niet zo! Matrix redeneren moet je vaak oefenen, want als je veel oefent dan zie je logische verbanden tussen figuren. Bedrijven gebruiken vaak deze intelligentietesten vaak om te testen hoe goed jij bent met logica. Je wilt dus een goede scoren hebben op deze intelligentietesten, zodat jij aangenomen kan worden bij jouw droombaan. Het is dan ook mogelijk om gratis matrix redeneren te oefenen.

Inhoudsopgave

assessment training banner

Matrix redeneren uitleg

Een matrix is een picturale test, dat houdt in dat er afbeeldingen of matrixen worden gebruikt. Dit is een test die geen rol speelt in eventuele cultuur verschillen, afkomst of opleidingsniveau. Het is logisch nadenken bij de intelligentietest. Iedereen kan getest worden door middel van matrix redeneren. Je hebt veel verschillende soorten verbanden. Bij vermeerderen komt er een figuur of hoek erbij, maar bij verminderen gaat er telkens een figuur of hoek eraf. Het uiterlijk van de matrix kan ook veel veranderen, denk dan de kleur, grootte of de vorm van het figuur. Het figuur kan ook draaien, het figuur draait dan met de klok meer of tegen de klok in.

Nu je weet wat een matrix is, wil je de matrix nu oplossen. Dit doe je in 3 stappen. Stap 1 is zoeken naar het verband. Ga op zoek naar het verband tussen de matrixen, let op er kunnen meerdere verbanden in de matrix zitten. Nu je denkt het verband te hebben ga je naar stap 2. Kijk naar de antwoorden. Staat jouw gevonden verband in de antwoorden, zo ja dan heb je het antwoord gevonden. Het is uiteraard mogelijk dat het verband er niet tussen staat, dan kun je naar stap 3. Streep dan de antwoorden weg waarvan je sowieso weet dat het die niet juist zijn. Je komt dan uiteindelijk op het juiste antwoord.

Omdat er veel verschillende soorten matrixen zijn hebben veel assessmentbureau ’s een verschillende manier van het presenteren van de matrixen. Een paar voorbeelden van deze assessmentbureau ’s zijn PiCompany, Talent Q en LTP.


 

Matrix redeneren WISC-V

WISC-V is de 5de editie vn de Wechsler Intelligence Scales for Children. Het is dus een intelligentie test voor kinderen in Nederland. De doelgroep van deze WISC-V test zijn kinderen van 6 t / m 16 jaar. deze intelligentietest heeft 14 verschillende subtesten waar matrix redeneren er één van is. Bij die WISC-V test wordt er een matrix klaargezet die niet helemaal compleet is. Er mist 1 blokje en het doel is om dan het verband te vinden tussen die andere figuren of cijfers, zodat de matrix compleet gemaakt kan worden.

Naast deze test van logisch redeneren, wordt er gekeken naar hoe snel iemand een taak kan uitvoeren en hoe het werkgeheugen is van het kind. Dit is allemaal te trainen door veel oefenvragen te maken.

Matrix redeneren WAIS

Naast de WISC-V is er ook een Wechsler Adult Intelligence Scales, afgekort is het WAIS. Dit betekent dat dit een intelligentietest is voor volwassenen. De meest gebruikte WAIS test is WAIS-IV, dit is de 4de editie van de Wechsler Adult Intelligence Scales test. Deze test heeft 15 verschillende subtesten dat is 1 meer dan de WISC-V. Dit wordt afgeleid op 4 beoordelingscriteria. Verbaal begrip index (VBI), Verwerkingssnelheid Index (Vsl), Perceptueel Redeneren Index (PRI) en Werkgeheugen Index (Wgl). Bij het matrix redeneren krijgt de cliënt een matrix met een ontbrekend deel van de matrix. Het is aan de deelnemer de bedoeling om deze matrix op te lossen.

Matrix redeneren WPPSI

De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intellifence test is een intelligentietest voor kinderen van 2,5 jaar tot 7 jaar. Na het afleggen van deze test kun je in kaart brengen over de cognitieve vaardigheden van deze jonge kinderen. Voor de kinderen van 2,5 jaar van tot 4 jaar is matrix redeneren geen onderdeel van de WPPSI test, dat is pas vanaf 4 jaar tot en met 7 jaar. Deze test wordt afgenomen door een ervaren psychologische medewerker, psychologisch assistent, psychodiagnostisch werkende of een  toegepast psycholoog. Dit doen ze, omdat de resultaten dan door een supervisie bekeken worden.

Matrix redeneren

Matrix redeneren WNV

De Wechsler Non Verbal test is een test voor kinderen en adolescenten van 4 tot en met 21 jaar. Deze test is specifiek voor gemaakt mensen die slechthorend zijn, kinderen met spraak- en taalproblemen, doven, kinderen met een migratieachtergrond en autistische kinderen. Bij deze intelligentietest is matrix redeneren het eerste onderdeel wat gevraagd wordt. De WNV test moet worden afgenomen op pen en papier en duurt ongeveer 45 minuten, er is een verkorte versie en die duur 20 minuten. Omdat dit een non verbale test is kunnen jonge vluchtelingen deze test ook maken zonder enige kennis van de Nederlandse taal. Zo kunnen ze bepalen wat het intelligentie niveau is van de jonge vluchtelingen.

Matrix redeneren oefenen

Het oefenen van matrix redeneren is belangrijk, want je ziet niet altijd een logica in de matrixen. Door veel te oefenen zie je meer verschillende soorten matrixen op een snellere manier en / of logica. Het is namelijk niet het makkelijkste, want je kan de matrix niet altijd meteen oplossen. Bekijk dan eerst de matrixen zelf en bekijk vervolgens de antwoorden. Je kunt dan antwoorden wegstrepen en zo kun je naar het antwoord toe werken. Kun je daarna het antwoord niet vinden? Kies dan een andere matrix en kom dan later terug op de matrix, want misschien zie je het verband daarna wel! Hieronder staan een paar oefenvragen, zodat je gratis kunt oefen met matrix redeneren.

Oefenvraag 1.

oefenvraag 1

Antwoord:

Het antwoord op oefenvraag 1 is D, want per rij draait de pijl met een hoek van 45 graden. Dus antwoord A en B vallen weg. Je kunt in de andere rijen van het figuur zien dat de pijlen met de klok mee draaien, dus antwoord C valt daarbij ook al af. Dan blijft antwoord D over, dus het D is het goede antwoord!

Oefenvraag 2.

 Oefenvraag 2

Antwoord

Het antwoord op oefenvraag 2 is F, want de pijlen die tegenover elkaar staan draaien met de klok mee met 45 graden. Dus dan vallen antwoorden A,B,E en H af. Je kunt zien dat dat er links 2 rechthoeken staan en rechts staat er een vierkant, dus dan staat er rechtsonder ook een vierkant, dan valt G ook af. Je hebt nu als antwoord mogelijkheid alleen nog maar C,D en F. Omdat de 2 pijlen (midden onder en rechts midden) een schuine directie hebben betekend het dat de vierkant sowieso niet op zijn vlakke kant staat. Door de pijl van rechts midden kun je verleiden dat het vierkant van kleuren kant wisselt, dus je weet dat de vierkant 45 graden draait en wisselt van kleur. Als je het vierkant eerst 45 graden draait en daarna van kleuren kant wisselt dan kun je verleiden dat antwoord C en D ook afvallen. Het goede antwoord is dus F.

Matrix redeneren tips

  1. Lukt het niet meteen om een matrix te redeneren? Blijf rustig, kies eerst een andere vraag en kom later op die vraag terug te komen, want misschien zie je het verband later wel.

2. Blijf oefenen! Door meer oefeningen te maken zie je veel sneller wat je kunt verwachten bij een assessmenttest. Je hebt het sneller door, dus je kunt gemakkelijker door de vragen heen.

3. Neem pen en papier mee naar een online assessmenttest. Je kunt dan voor je eigen aantekeningen maken tijdens de matrixen. Sommige matrixen zijn erg lastig, dus kun je beter opschrijven wat je ziet. Je hebt dan een fijn overzicht met wat je ziet in de matrix.

4. Als je een mooi overzicht hebt kun je je antwoorden gaan wegstrepen. Je krijgt dan maximaal 2 antwoorden waar je nog uit kunt kiezen. Je weet dan welke antwoorden het niet zijn.

5. Vraag geen hulp van anderen. Als je hulp vraagt van anderen zie je zelf het verband niet en ga je die ook niet onthouden. Diegene die je helpen kunnen je tijdens je online assessmenttest ook niet helpen.

Nog meer oefen assessments oefenen

Wil je nog meer oefen assessments oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Bekijk hieronder onze trainingspakketten.


Assessment A

€27,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment B

Meest verkocht

€47,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment C

€37,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen