Your code hereIntegriteit tijdens assessment | Hoe belangrijk is dat?

Integriteit tijdens assessment

Integriteit tijdens assessment

Integriteit tijdens assessment, waar denk jij aan? Bij veel mensen zullen mensen bij integriteit denken aan een karaktereigenschap. Je houdt je als je integer bent aan de normen en waarden, dit doe je ook wanneer de normen en waarden van buitenaf onder druk komen te staan. Iemand die integer is, is eerlijk en ook betrouwbaar, deze persoon kun je niet omkopen. Je kunt wanneer je integer bent over je eigen keuzes en gedrag verantwoording afleggen. Maar wat is integriteit precies? Wat wordt er verstaan onder integriteit tijdens assessment? We leggen het je graag uit op deze pagina!

Inhoudsopgave

Wat is integriteit

Vertrouwelijke informatie

In het werkveld is integriteit van groot belang en dan gaat het met name om beroepen waar je als vertrouwenspersoon aan de slag gaat. Echter ook in beroepen waar je met vertrouwelijke informatie moet werken is integriteit belangrijk. Binnen de overheid is integriteit van heel groot belang. Daarbij zal er dan ook extra onderzoek naar je gedaan worden. Dit is vanzelfsprekend, want je gaat hier om met belangrijke informatie en je dient ook de burgers. Men moet er te allen tijde zeker van kunnen zijn dat jij volledig te vertrouwen bent en goed om kunt gaan met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie, denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, maar ook informatie in het belang van de veiligheid van het land moet geheim blijven. Men moet er zeker van zijn dat deze informatie niet “op straat komt te liggen”. Als jij dit kunt waarmaken ben jij een geschikte kandidaat voor de vacante functie.

Integriteit

Wanneer je op zoek gaat naar de betekenis van het begrip integriteit, kom je veel verschillende definities tegen. Iemand die integer is, laat gedrag zien dat niet in strijd is met de regels en met de algemeen geldende waarden en normen. Het gedrag van deze persoon zal niet veranderen, ook al wordt er druk op deze persoon uitgeoefend. Een integer persoon laat zich dan ook leiden door het algemeen belang.

De werkgever kan op elk moment van de dag met integriteit te maken krijgen. Diefstal en fraude kunnen op de werkvloer voorkomen. Ook wanneer er gedrag wordt vertoond dat de productiviteit kan schaden is er geen sprake meer van integriteit. Voor een werkgever is een integer personeel uiterst belangrijk, want hij of zij wil geen risico lopen dat een werknemer zorgt dat een bedrijf imagoschade oploopt. Er kunnen zich ook situaties voordoen op de werkvloer waarbij niet duidelijk is of dat een persoon integer heeft gehandeld of niet. Een andere naam daarvoor zijn de grijze gebieden.

Integriteit tijdens assessment

Integriteit tijdens assessment, waar gaat dat over? Voor een organisatie is het lastig om alles altijd onder controle te hebben. Niet alle werknemers zullen zich altijd integer gedragen. Een bedrijf wil het risico van niet integer personeel beperken, maar kan dat altijd? Soms kan dat wel eens lastig zijn, maar er zijn wel een paar hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen. Daar leggen we je graag meer over uit.

Er bestaan namelijk integriteitstesten. Wanneer iemand een integriteitsrisico met zich mee brengt zal deze niet gekozen worden. Er zijn verschillende vragenlijsten en factoren waar  speciaal naar gekeken gaat worden.

Integriteitsvragenlijst

Om te beginnen kan het gaan over een open integriteitsvragenlijst. Het is een geheel open methode en hierbij wordt er gevraagd naar integriteit tijdens assessment, integriteitsschendingen uit het verleden. Heb je in het verleden ernstige misdrijven gepleegd? Daarbij horen ook de verkeersovertredingen. Dit zal allemaal tot uiting komen door deze vragenlijst eerlijk in te vullen. Voor de kandidaten die de vragenlijst in moeten vullen, is direct duidelijk dat bij dit bedrijf integriteit een vereiste is. Je bent als kandidaat niet verplicht om de vragen te beantwoorden. Als je wel de keuze maakt om antwoord te geven, moet je daarbij ook tekenen dat je alles naar waarheid hebt ingevuld. Je mag je vanaf dat moment ook terugtrekken, dit zullen vaak de niet integere kandidaten doen. Ze hebben wat te verbergen of hebben snel door dat ze niet integer zijn en daardoor weinig tot geen kans maken op de functie.

Vragenlijst voor morele waarden

Er bestaat nog een andere vragenlijst voor morele waarden. Hierbij wordt het big five persoonlijkheidsmodel gebruikt, dat dient als basis om de persoonlijkheid van de kandidaten te bepalen. Deze morele waarden zijn de zesde persoonlijkheidsfactor. Het is voor een werkgever zinvol om de morele waarden van kandidaten in kaart te brengen. Als een kandidaat namelijk laag scoort, brengt deze een hoger integriteitsrisico met zich mee. Zorg dat je bij alle vragenlijsten altijd eerlijk bent.

Nog meer integriteit tijdens assessment oefenen

Wil je nog meer integriteit tijdens assessment oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Bekijk hieronder onze trainingspakketten.

Assessment A

€27,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment B

Meest verkocht

€47,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment C

€37,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen