27 juli 2021 

Kom meer te weten over het Diagnostische assessment

Een diagnostische assessment is een test waarbij op zoek wordt gegaan naar een mogelijke diagnose. Een diagnose is het vaststellen van een mogelijk gebrek of ziekte waaraan iemand lijdt. Een diagnostische assessment kan op vele fronten gehanteerd worden. In de gezondheidszorg, de wetenschap, het onderwijs of het bedrijfsleven. Een diagnostische assessment gaat op zoek naar een mogelijk antwoord op een probleem. Wanneer er een diagnose gesteld kan worden kan dit zeer behulpzaam zijn voor de persoon die de diagnose krijgt, maar ook voor de directe omgeving van deze persoon.Inhoudsopgave: 

[[showindex]]Een diagnostische assessment in het onderwijs

Wanneer er bij een leerling bij het volgen van onderwijs eventuele problemen worden gesignaleerd kan met behulp van een diagnostische assessment dit probleem meer specifiek in kaart worden gebracht. De meeste diagnostische assessments in het onderwijs vinden al plaats in de basisschooltijd. Het doel van een diagnostische assessment is dan het eventueel aanpassen van het lesprogramma aan de specifieke benodigdheden van de leerling. Een veel voorkomende diagnostische assessment in het onderwijs betreft dyslexie. Bij zo’n dyslexie onderzoek worden er op meerdere factoren getoetst, denk hierbij bijvoorbeeld aan snel lezen en schrijven. In het onderwijs wordt er nog op veel meer andere dingen getest denk hierbij aan dyscalculie of hoogbegaafdheid. Een diagnostische assessment in de psychologie

Diagnostische assessments in de psychologie wordt ook wel psychodiagnostiek genoemd. Wanneer iemand psychische klachten heeft kan deze geholpen worden door de praktijkondersteuner bij de huisarts of door een psycholoog of een psychiater. Het is voor een hulpverlener van belang om het specifieke probleem in kaart te brengen. Dit gebeurt vaak met professionele diagnostische assessments. Aan de hand van interviews, vragenlijsten, observaties en nog overige methoden kan de hulpverlener mogelijk tot een diagnose komen. Een voorbeeld dat hierbij besproken kan worden zijn de diagnostische assessments bij het autismespectrum. Er zijn veel vragenlijsten en methodes die van toepassing kunnen zijn bij een onderzoek naar autisme bij een patiënt. Een diagnostische assessment in de gezondheidszorg

Ook in de gezondheidszorg wordt er volop gebruikt gemaakt van diagnostische assessments, ook wel diagnostisch testen genoemd in deze situatie. Wanneer een patiënt bij een hulpverlener komt met een probleem kan aan de hand van een test blijken welke diagnose iemand heeft. Er kan dan dus duidelijk worden aan welk ziektebeeld een patiënt lijdt. Het RIVM noemt als voorbeeld van diagnostisch testen het afnemen van monsters uit het lichaam van bijvoorbeeld bloed of urine. Wanneer deze monsters in het laboratorium onderzocht worden kunnen genetische of andere afwijkingen aangetoond worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meten met bloedglucosemeters of het onderzoeken van de vruchtbaarheid.Meetinstrumenten bij een diagnostische assessment

Een diagnostische assessment kan op meerdere manieren worden uitgevoerd. In de gezondheidszorg kan een diagnostische assessment gebaseerd worden op monsters van bijvoorbeeld bloed of urine. In de fysiotherapie kan aan de hand van vragenlijsten, observatie testen en prestaties tot een diagnose gekomen worden. In de psychologie kan aan de hand van (semigestructureerde)interviews, vragenlijsten, gesprekken en overige tests tot een conclusie worden gekomen. Bij kinderen kunnen ook andere methoden worden toegepast, denk bijvoorbeeld aan sociaalvaardig gedrag of onderzoeken waarbij kinderen kunnen spelen en kleuren. Ook in het onderwijs zijn de hiervoor genoemde methoden van belang, echter kunnen docenten ook gedrag van kinderen signaleren in de klas.Interpretatie resultaten diagnostische assessment

Er zijn verschillende aspecten van belang bij het interpreteren van resultaten uit een diagnostische assessment. Een diagnostische assessment moet ten eerste aan de behoorde validiteit voldoen. Dit betekent dat het juiste aspect gemeten moet worden. Daarnaast moet een diagnostische assessment betrouwbaar zijn. Dit houdt in dat wanneer het onderzoek nogmaals herhaald zou worden, dezelfde resultaten uit de test zouden komen. Bovendien zijn ook nog specifiteit en sensitiviteit van belang. Specifiteit zegt iets over hoe precies, hoe specifiek, een test is. Sensitiviteit bepaalt hoe gevoelig een diagnostische assessment is. Een diagnostische assessment moet ook nog aan andere specifieke eisen voldoen.Liever een assessment dan één test

Met assessment wordt bedoeld dat iemand meewerkt aan meerdere testen. Deze testen kunnen vragenlijsten zijn, interviews, tests, observaties of screeningslijsten zijn. Deze testen zijn niet willekeurig, maar worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Dit heeft als voordeel dat de afnemer van een test, vaak een arts of een psycholoog, zorgvuldig tot een juiste diagnostische conclusie kan komen. Het is dan de bedoeling dat door een veelheid van vragen te hebben gesteld de kans op foute negatieve of foute positieven uitslagen tot een minimum beperkt worden. Deze minima worden extra klein doordat het testmateriaal aan alle eisen voldoet en de tester goed getraind te werk gaat. Voorbereiden op een diagnostische assessment

Een diagnostische assessment is ontwikkeld om te kijken of er iets is dat je leven belemmert. Het is dus ontwikkeld om jou te helpen. Bij een psychologische test kan dan het advies worden gegeven om zoveel mogelijk jezelf te blijven. Verder is het belangrijk goed uitgerust te zijn op de dag van de diagnostische assessment. Weet waar je moet zijn, weet hoe laat je ergens moet zijn en weet of je iemand mee willen nemen. Neem de tijd. Heb je een vraag niet goed verstaan of begrijp je iets niet. Vraag of de tester het nog een keer kan zeggen of uitleggen. Daarnaast is het fijn om van te voren te weten hoe lang een test gaat duren, of je pauzes hebt en of er meerdere gedeeltes zijn. Oefenen van een diagnostische assessment

Bij een diagnostische assessment bij een huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis valt er weinig te oefenen. Vind je het spannend, dan kun je extra begeleiding vragen aan je hulpverlener. De fysiotherapeut kan bijvoorbeeld de tests alvast met je doornemen. Bij een diagnostische assessment in de psychologie of onderwijs valt er wel wat te oefenen. Op het internet zijn ontelbare voorbeelden van vragenlijsten, scoringslijsten en tests te vinden. Neem eens een kijkje, misschien stelt dit je gerust. Je kan natuurlijk vragenlijsten gaan oefenen, maar het zal je prestaties niet gaan verbeteren. Door te oefenen kan je vertrouwen in het maken van een diagnostische assessment groeien.Nog meer oefenen


Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.

een banner van de boxen van een assessmenttraining

Reactie plaatsen

GRATIS E-BOOK

Download De TOP 10 Valkuilen van Assessments en voorkom dat je gaat falen bij je assessment door niet dezelfde fouten te maken als 70% van je medekandidaten.

50%
GRATIS E-BOOK
Wil jij je medekandidaten een stapje voor blijven?
Download gratis e-book
arrow_drop_up arrow_drop_down