arrow_drop_up arrow_drop_down

Geometrie oefenen, heb je er wel eens aan gedacht? Vaak heb je er geen reden voor om dit te gaan doen, of geometrie (wiskunde en dan met name meetkunde) moet je hobby zijn. Als je echter binnenkort een assessment moet maken, is het van belang dat je alle onderdelen ervan goed beheerst. Je wil namelijk zo hoog mogelijk scoren en je van de beste kant laten zien. Daarom doe je er goed aan om de geometrie te oefenen en alvast in kaart te brengen voor jezelf welke onderdelen je goed beheerst en waar je nog de nodige aandacht aan mag besteden. Sommige onderdelen ken je misschien nog vroeger van school, maar er zijn altijd items die je vergeten bent of die even opgefrist moeten worden. Daarom is het goed om de geometrie online te oefenen, dit helpt je namelijk om betere resultaten te behalen.

Je wordt uiteindelijk beoordeeld om je eindresultaten, een goede voorbereiding helpt je daarbij en daarmee kun je direct beginnen. Jij wil toch ook boven de andere kandidaten uitsteken met je resultaten? Oefen daarom de geometrie vanaf het moment dat je weet dat het terugkomt in je assessment. Op deze pagina krijg je een voorbeeld van geometrie, hierdoor weet je direct wat er wordt bedoeld met dit onderdeel. Vervolgens krijg je uitleg en tips die je toe kunt passen tijdens het oefenen. Ook kun je hier geometrie oefeningen vinden en jouw kennis testen!

Inhoudsopgave

  1. Geometrie voorbeeld
  2. Geometrie uitleg
  3. Geometrie oefeningen
  4. Hoeken
  5. Cirkels
  6. Geometrie tips
  7. Belang van geometrie herhalen
  8. Oefenen onder tijdsdruk
  9. Planning maken om te oefenen
  10. Andere onderdelen oefenen
  11. Nog meer geometrie

Geometrie voorbeeld

Door naar deze video te kijken, krijg je een goed beeld wat er wordt bedoeld met geometrie. Je kunt de video zo vaak bekijken als je maar wil, een goede voorbereiding is namelijk van groot belang en kan je helpen om zekerder te zijn van jezelf als je aan de slag moet in de praktijk. Goed oefenen zal je score positief beïnvloeden. Dus als jij wilt pieken met deze test, investeer dan voldoende tijd om te oefenen.

De video geeft je een duidelijk beeld van hoe het werkt met geometrie. Het is aan te raden om de video een aantal keer te bekijken. Hierdoor ben je beter voorbereid op het echte werk. Als je weet wat je kunt verwachten, zul je ook minder zenuwachtig zijn tijdens de test. Met meer zelfvertrouwen aan de test beginnen is goed voor het eindresultaat. Tijd en energie investeren in het oefenen is investeren in je toekomst. Met meer kennis heb jij ook meer kans op die leuke baan.

Geometrie

Geometrie uitleg

Het is bij geometrie van belang dat je hoeken kunt berekenen. Als je er even voor gaat zitten dan zullen er steeds meer onderdelen in je herinnering terugkeren. Vroeger op school heb je het immers ook gehad, maar wat weet je nog wel? Is er ook meer kennis nodig? Geometrie oefenen is altijd zinvol! Misschien ken je de stelling van Pythagoras of de parallellogrammen nog wel van vroeger. Deze onderdelen kunnen hier ook aan bod komen. Even de kennis opfrissen is alleen maar aan te raden, want zo kun jij de geometrie test beter maken! Cirkels, driehoeken, symmetrie en verschillende soorten hoeken, het zijn vaste onderdelen van het onderdeel geometrie. Weet je het allemaal nog? Ook dan is oefenen nog steeds belangrijk, je kunt dan namelijk op de tijd letten die je nodig hebt voor een bepaalde opgave en deze proberen te verbeteren.

Practice makes perfect

Geometrie oefeningen

Bij het opfrissen van de basiskennis is het belangrijk dat je formules uit je hoofd leert. Een opgave hoef je niet uit je hoofd te leren, maar de formules wel. Als je deze goed kent dan schrijf je deze zonder moeite op, je vult de gegevens (die je vindt bij de vraag) in de formule in en zo kom je sneller tot een antwoord. Als je de formule even niet weet, ga dan door met een volgende opgave en ga terug naar de opgave wanneer je de formule kent of tijd over hebt. Je kunt een bepaalde formule altijd een keer zijn vergeten, maar blijf niet te lang bij een opgave stilstaan als je er  niet uitkomt. Neem even afstand van de opgave en wat later zou de formule je ineens kunnen invallen.

De vragen goed lezen is ook van belang. Lees niet te snel, want het gaat er om dat je de juiste  informatie er uit kunt halen en deze toepast. Zorg dat je weet wat er van je wordt verwacht en dit kun je leren door te oefenen. Hoe meer je oefent, hoe sneller je door hebt wat men van je wil weten bij de opgave. Blijf daarom alles herhalen, ook onderdelen die al goed gaan kun je blijven oefenen, zodat ze je eigen blijven. Het oefenen wordt steeds leuker, naarmate je de opgaven goed en snel kunt oplossen, dit stimuleert je enorm! 

Opgave 1.

Geometrie

Hier zie je een rechthoekige driehoek. De scherpe hoeken worden weergegeven door de Griekse letters α en γ, de zijden zijn aangegeven door kleine letters.

a

Leg uit waarom sin(α)=abcos(α)=cb en tan(α)=ac.

b

Schrijf vergelijkbare uitdrukkingen op voor sin(γ)cos(γ) en tan(γ).

c

De rechte hoek kun je β noemen. Kun je ook de sinus, de cosinus en de tangens van deze hoek opschrijven?

Opgave 2.

Van een rechthoekige driehoek ABC is AB=5 cm, B=90° en C=30°. Bereken de lengte van AC.

Antwoord:

Maak een schets van de situatie.
Zijde AC is de schuine zijde van de driehoek en zijde AB is de overstaande rechthoekszijde van de gegeven C. Je werkt daarom met de sinus van deze hoek.
Je ziet dat sin(30°)=5AB. Dus AB=5/sin(30°)≈10.

Geometrie

Opgave 3.

Je ziet hier een niet-rechthoekige driehoek ABC met AC= 8cm, BC=15 cm en A= 55°. Bereken de omtrek en de oppervlakte van deze driehoek, beide in één decimaal nauwkeurig.

Geometrie

Opgave 4.

Geometrie

A. Rechte hoek

B. Scherpe hoek

C. Stompe hoek

Opgave 5.

Geometrie

A. Rechte hoek

B. Scherpe hoek

C. Stompe hoek

Opgave 6.

Geometrie

Een driehoek is een vlak figuur met drie hoeken en drie zijden. 
Je ziet driehoek ABC
In plaats van driehoek ABC schrijf je ook wel ΔABC
De zijden van de driehoek zijn ABBC en AC.
De hoeken van de driehoek zijn A, B en C.

In iedere driehoek geldt dat de drie hoeken samen 180°zijn.

Van de driehoek ABC is A = 132° en B = 20°. 
Hoe groot is C?

Opgave 7.

Geometrie

Een gelijkbenige driehoek is een driehoek met:

 • twee gelijke zijden
 • twee gelijke hoeken
 • één symmetrieas

 

De symmetrieas gaat door de tophoek.


Driehoek PQR is een gelijkbenige driehoek. 
De tophoek R = 52°.

Opgave 8.

Geometrie

Een vierhoek is een vlak figuur met vier hoeken en vier zijden.

Je ziet vierhoek ABCD.

De zijden van de vierhoek zijn AB, BC, CD en AD.

In iedere vierhoek geldt dat de vier hoeken samen 360°zijn.

Van vierhoek ABCD is gegeven dat

A = 132°, B = 65° en D = 36°.

Bereken C.

Opgave 9.

Geometrie

Een gelijkzijdige driehoek is een bijzondere gelijkbenige driehoek. Een gelijkzijdige driehoek heeft:

 • drie gelijke zijden
 • drie gelijke hoeken
 • drie symmetrieassen

 

De drie hoeken van een gelijkzijdige driehoek zijn 180° : 3 = 60°

 

Een rechthoekige driehoek is een driehoek waarvan één 
van de hoeken 90° is.

Driehoek ABC is een rechthoekige driehoek 
met A = 90° en B = 42°.
Hoe groot is C

Opgave 10.

Hoeveel graden is een rechte hoek?

Antwoorden:

Antwoord opgave 1

 1. Vat hypothenusa ACop als vector AC−→− met centrale richting AB−→−. Dan is a=b⋅sin(α),c=b⋅cos(α) en tan(α)=ac.
 2. sin(γ)=cb, cos(γ)=aben tan(γ)=ca.
 3. Als je nu BCopvat als vector BC−→− met centrale richting BA−→−, dan is de zijwaartse component b=b⋅sin(β) en de centrale component 0=b⋅cos(β), terwijl tan(β)=10. Dus sin(90°)=1,cos(90°)=0 en tan(90°) bestaat niet.

 

Antwoord opgave 2

Maak een schets van de situatie.
Zijde AC is de schuine zijde van de driehoek en zijde AB is de overstaande rechthoekszijde van de gegeven ∠C. Je werkt daarom met de sinus van deze hoek.
Je ziet dat sin(30°)=5AB. Dus AB=5/sin(30°)≈10.

Antwoord opgave 3

Omdat de driehoek niet rechthoekig is, kun je zijde AB niet berekenen met de stelling van Pythagoras. Alleen goniometrie toepassen is een optie, maar dan moet je ook een rechte hoek hebben. Dus maak je een rechte hoek door een hoogtelijn te tekenen. De hoogtelijn uit C ligt het meest voor de hand.

 

Nu kun je in ΔADC de twee rechthoekszijden berekenen met behulp van goniometrie. Ga na dat AD≈4,59 en DC≈6,55.

Nu kun je in ΔDBC met de stelling van Pythagoras berekenen, dat DB≈13,49.

Nu kun je zelf de omtrek en de oppervlakte van de gegeven driehoek berekenen…

Antwoord opgave 4

C

Antwoord opgave 5

B

Antwoord opgave 6
C = 180° – 132° – 20° = 28°

 

Antwoord opgave 7

∠P en ∠Q zijn samen 180° – 52° = 128°

Driehoek PQR is een gelijkbenige driehoek, dus ∠P = ∠Q.

∠P = ∠Q = 128° : 2 = 64°

 

Antwoord opgave 8

C = 360° – 132° – 65° – 36° = 127°

 

Antwoord opgave 9:

∠C = 180° – 90° – 42° = 48°

 

Antwoordopgave 10:

90

Hoeken

Het is belangrijk dat je veel weet over hoeken. Je kunt verschillende hoeken tegenkomen bij de vragen.

   • Scherpe hoeken: hier wordt over gesproken als de hoek kleiner is dan 90 graden en groter is dan 0 graden.
   • Stompe hoeken: hier wordt over gesproken als de hoek kleiner is dan 180 graden en groter is dan 90 graden.
   • Rechte hoeken: daar wordt over gesproken als de hoek precies 90 graden is.

De regels van de hoeken kun je jezelf gemakkelijk eigen maken. Als je een paar oefeningen maakt waar de hoeken in terugkeren, dan kun je ze snel herleiden. De kans is groot dat je opgaven met hoeken terug gaat zien bij het onderdeel geometrie. Gelukkig zijn er online veel mogelijkheden om te oefenen, daar kun jij je voordeel mee doen. Er kan namelijk geoefend worden wanneer je maar wil. Als je maar bij het begin begint, want hoeken en hoeken berekenen kan een lastig onderdeel zijn van de test.   

Cirkels

Cirkels kom je ook veel tegen binnen de geometrie. Daarbij moet je weten hoe je de oppervlakte dient te berekenen, daarvoor gebruik je de formule: oppervlakte cirkel = π * straal * straal = π * r2. Ook de omtrek van de cirkel moet je kunnen berekenen en dat kan door middel van de formule: omtrek cirkel = diameter x π. Informatie over de cirkels moet je je ook goed eigen maken. Begin bij het begin en leer alles stapsgewijs. Als je eenmaal door hebt hoe je cirkels kunt berekenen, zal het vanzelf gaan.

Geometrie tips

Geometrie is voor veel mensen erg pittig. Het is daarom goed om een paar tips te krijgen, zodat je deze in de praktijk alvast toe kunt passen tijdens het oefenen. Ook voor degenen die er hun hand niet voor omdraaien is het de moeite waard de tips te lezen.

   • Formules leren is belangrijk. Deze kennis heb je nodig om vraagstukken op te lossen. Als je een formule niet weet, dan kan een vraag ook niet op worden gelost. Schrijf formules op en leer ze toe te passen tijdens het oefenen. Soms mag je tijdens een test een kladpapiertje er bij houden en dan kun je hier de formules voor jezelf opschrijven.
   • Terug naar de basis en van het begin af aan alles even oefenen. Je zult ervaren dat de informatie in dat geval beter blijft hangen. Oefenen, herhalen, oefenen, herhalen. het zal je resultaten tijdens de test ten goede komen.
   • Veel online oefenen. Het voordeel wat je hebt sinds de komst van internet, is dat er online geoefend kan worden. Waar je ook bent, je kunt je tijd altijd goed besteden door te oefenen. Je kunt ermee beginnen en stoppen wanneer jij dat wilt.
   • Hetgeen je niet snapt opzoeken. Het is beter dat je de basis goed beheerst en daarom tijd investeert in het onthouden en begrijpen van de basisregels. Het lijkt soms dat je ver terug moet gaan, het is echt beter om met eenvoudige oefeningen, de basis, te beginnen. Je merkt dan op hoe alles van het begin af aan werkt en dan is het best eenvoudig, in elk geval eenvoudiger de stof aan te leren. Als je dat beseft dan zul je er geen moeite mee hebben om terug te gaan naar het begin. Zorg daarom dat je daar nu mee aan de slag gaat en blijf zoveel als mogelijk herhalen tot de basis er goed in zit. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat hierna “het kwartje valt” en je heel veel ineens duidelijk wordt. Dan heb je veel gewonnen, toch?
   • Uitleg vragen aan anderen. Het kan zijn dat je de uitleg niet begrijpt. Vraag dan anderen om hulp, ook kun je online video’s bekijken om zo de uitleg beter onder de knie te krijgen om vervolgens door te gaan met oefenen. Persoonlijke uitleg kan net iets beter worden begrepen, waardoor jij het ineens allemaal begrijpt, de moeite van het proberen waard.

Knipoog

Belang van geometrie herhalen

Herhalen, ook hetgeen wat je al goed beheerst. Het is fijn als je de basis goed blijft beheersen en dat kan alleen wanneer je blijft herhalen. Ook al denk je ik kan het al, blijf herhalen dan krijg je namelijk ook de snelheid beter te pakken en dat komt je alleen maar ten goede tijdens de test. Het wordt steeds leuker als opgaven goed lukken, je zult er plezier in krijgen en vaart kunnen zetten achter de opgaven.

Oefenen onder tijdsdruk

Sommige testen moeten binnen een bepaalde tijd worden gemaakt en deze kun jij ook krijgen. Oefen daarom bijvoorbeeld een half uur en maak zoveel mogelijk opgaven. Je leert hierdoor hoe het is om te presteren onder druk. Hoe vaker je het gaat oefenen, hoe beter het je afgaat in de praktijk. Je hoeft niet meer onzeker te zijn, want door te oefenen leer je hier vanzelf mee om te gaan

tijdsdruk

Planning maken om te oefenen

Een houvast hebben is prettig. Je kunt niet alles in een dag leren, daarom is een goede planning het beste wat je kunt maken. Houd je dan ook vast aan de planning en verdeel de momenten om te oefenen. Plan niet een hele dag vol, maar beter is het om de oefeningen te verspreiden, bijv. in de ochtend een uurtje en dan in middag twee keer een half uur of een uur. Als je merkt dat het even niet gaat, kun je beter even stoppen en het later nog eens proberen. Forceren helpt niet, dat werkt eerder averechts. Het gaat er om dat jij je dingen op een rustige manier eigen kunt maken en dat kan alleen als je gemotiveerd bent en de energie er voor hebt. Stimuleer en motiveer jezelf door te denken aan je toekomst met een leuke baan, waarvoor je dit allemaal doet.

Kijk naar wat je al hebt bereikt. Hierdoor ben je gemotiveerd om door te gaan en wil je graag nieuwe dingen leren. Je weet het: kennis is macht! Je leert niet voor even. maar voor je hele leven!

Andere onderdelen oefenen

Wil jij ook uitleg, tips en oefeningen van andere onderdelen van de capaciteitentest? Kies hieronder een onderdeel uit:

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

arjan@wissel.nu
Door

arjan@wissel.nu

op 10 October 2016

in opgave 1 is een rechthoek getekend en geen vierkant. De diagonaal is 5 en de lange zijde is 4 de korte zijde is dus 3 (3,4 5 driehoek) 4x3 is 12. Het antwoord is dus verongeluk goed gegeven! (overigens is 4 x 4 gelijk 16 !

Det
Door

Det

op 16 August 2017

ik zat er ook mijn hoofd over te breken...

Arjen
Door

Arjen

op 20 December 2016

Bij opgave 3 staat geen enkele maat. Daar valt dus ook geen oppervlakte te berekenen.

Arjen
Door

Arjen

op 20 December 2016

Bij opgave 6 zou het antwoord 70 graden moeten zijn terwijl het een overstrekte hoek is. Dwz. > 90 graden.

Arjen
Door

Arjen

op 20 December 2016

Het antwoord op vraag 8 is V(6^2-3^2) = V(27) = 3V3, dus antwoord B, niet C

Gerard
Door

Gerard

op 7 June 2017

Volgens mij is het antwoord op vraag 8: 5. AC^2 + CB^2 = AB^2 --> AC^2 + 9 = 36 --> AC^2 = 36 - 9 = 25 --> AC = 5

Loos Anja
Door

Loos Anja

op 20 March 2017

In Geometrie oefenen staat een fout bij vraag 1...de zijden ve vierkant 4x4 id niet 12 zoals in t antwoord maar 4x4=16

Paul
Door

Paul

op 18 May 2017

Heel bijzonder dat bij een capaciteitentest de uitkomst van de vermenigvuldiging 4 x 4 12 is........ zie de uitwerking van vraag 1....

Dave
Door

Dave

op 2 September 2017

Een vierkant heeft gelijke zijden, dus als deze 4 is zou de opp 16 zijn. Het goede antwoord staat er niet tussen. Waarschijnlijk bedoelt u rechthoek.

Annet
Door

Annet

op 10 September 2017

Het lijkt mij dat 4x4 geen 12 is. Misschien dat er nog goed naar deze vraag gekeken kan worden!

Erika
Door

Erika

op 2 October 2017

Slordig door meerdere fouten en heel jammer door ontbreken van een uitleg/ toelichting bij de antwoorden. Daardoor niet bruikbaar en leer je dus nog niks waarom zo en niet zo berekend moet worden. 1) vraag 1 is geen vierkant. Tel de hokjes en zie dat de ene zijde er 12 heeft en de onderzijde 16. Een vierkant heeft ALTIJD GELIJKE ZIJDEN. En met ongelijke zijden is het een RECHTHOEK.

Reactie plaatsen

GRATIS E-BOOK

Download De TOP 10 Valkuilen van Assessments en voorkom dat je gaat falen bij je assessment door niet dezelfde fouten te maken als 70% van je medekandidaten.

50%
GRATIS E-BOOK
Wil jij je medekandidaten een stapje voor blijven?
Download gratis e-book