Your code hereDiagnostische assessment | Gratis Uitleg & Tips

Kom meer te weten over het Diagnostische assessment

Kom meer te weten over het Diagnostische assessment

Een diagnostische assessment is een test waarbij op zoek wordt gegaan naar een mogelijke diagnose. Een diagnose is het vaststellen van een mogelijk gebrek of ziekte waaraan iemand lijdt. Een diagnostische assessment kan op vele fronten gehanteerd worden. In de gezondheidszorg, de wetenschap, het onderwijs of het bedrijfsleven. Een diagnostische assessment gaat op zoek naar een mogelijk antwoord op een probleem. Wanneer er een diagnose gesteld kan worden kan dit zeer behulpzaam zijn voor de persoon die de diagnose krijgt, maar ook voor de directe omgeving van deze persoon.


Inhoudsopgave: 

assessment training banner

Een diagnostische assessment in het onderwijs

Wanneer er bij een leerling bij het volgen van onderwijs eventuele problemen worden gesignaleerd kan met behulp van een diagnostische assessment dit probleem meer specifiek in kaart worden gebracht. De meeste diagnostische assessments in het onderwijs vinden al plaats in de basisschooltijd. Het doel van een diagnostische assessment is dan het eventueel aanpassen van het lesprogramma aan de specifieke benodigdheden van de leerling. Een veel voorkomende diagnostische assessment in het onderwijs betreft dyslexie. Bij zo’n dyslexie onderzoek worden er op meerdere factoren getoetst, denk hierbij bijvoorbeeld aan snel lezen en schrijven. In het onderwijs wordt er nog op veel meer andere dingen getest denk hierbij aan dyscalculie of hoogbegaafdheid.

Een diagnostische assessment in de psychologie

Diagnostische assessments in de psychologie wordt ook wel psychodiagnostiek genoemd. Wanneer iemand psychische klachten heeft kan deze geholpen worden door de praktijkondersteuner bij de huisarts of door een psycholoog of een psychiater. Het is voor een hulpverlener van belang om het specifieke probleem in kaart te brengen. Dit gebeurt vaak met professionele diagnostische assessments. Aan de hand van interviews, vragenlijsten, observaties en nog overige methoden kan de hulpverlener mogelijk tot een diagnose komen. Een voorbeeld dat hierbij besproken kan worden zijn de diagnostische assessments bij het autismespectrum. Er zijn veel vragenlijsten en methodes die van toepassing kunnen zijn bij een onderzoek naar autisme bij een patiënt.

In dit filmpje vind je tips die van belang kunnen zijn bij het interview:Een diagnostische assessment in de gezondheidszorg

Ook in de gezondheidszorg wordt er volop gebruikt gemaakt van diagnostische assessments, ook wel diagnostisch testen genoemd in deze situatie. Wanneer een patiënt bij een hulpverlener komt met een probleem kan aan de hand van een test blijken welke diagnose iemand heeft. Er kan dan dus duidelijk worden aan welk ziektebeeld een patiënt lijdt. Het RIVM noemt als voorbeeld van diagnostisch testen het afnemen van monsters uit het lichaam van bijvoorbeeld bloed of urine. Wanneer deze monsters in het laboratorium onderzocht worden kunnen genetische of andere afwijkingen aangetoond worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meten met bloedglucosemeters of het onderzoeken van de vruchtbaarheid.

Meetinstrumenten bij een diagnostische assessment

Een diagnostische assessment kan op meerdere manieren worden uitgevoerd. In de gezondheidszorg kan een diagnostische assessment gebaseerd worden op monsters van bijvoorbeeld bloed of urine. In de fysiotherapie kan aan de hand van vragenlijsten, observatie testen en prestaties tot een diagnose gekomen worden. In de psychologie kan aan de hand van (semigestructureerde)interviews, vragenlijsten, gesprekken en overige tests tot een conclusie worden gekomen. Bij kinderen kunnen ook andere methoden worden toegepast, denk bijvoorbeeld aan sociaalvaardig gedrag of onderzoeken waarbij kinderen kunnen spelen en kleuren. Ook in het onderwijs zijn de hiervoor genoemde methoden van belang, echter kunnen docenten ook gedrag van kinderen signaleren in de klas.

Tips voorbereiding op een diagnostische assessment

Een diagnostische assessment is ontwikkeld om te kijken of er iets is dat je leven belemmert. Het is dus ontwikkeld om jou te helpen. Bij een psychologische test kan dan het advies worden gegeven om zoveel mogelijk jezelf te blijven. Verder is het belangrijk goed uitgerust te zijn op de dag van de diagnostische assessment. Weet waar je moet zijn, weet hoe laat je ergens moet zijn en weet of je iemand mee willen nemen. Neem de tijd. Heb je een vraag niet goed verstaan of begrijp je iets niet. Vraag of de tester het nog een keer kan zeggen of uitleggen. Daarnaast is het fijn om van te voren te weten hoe lang een test gaat duren, of je pauzes hebt en of er meerdere gedeeltes zijn.

Nog meer diagnostische assessments oefenen

Wil je nog meer diagnostische assessments oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Bekijk hieronder onze trainingspakketten.

Assessment A

€27,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment B

Meest verkocht

€47,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment C

€37,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen