Your code here Groepsdiscussie | Dit is wat je kunt verwachten
25 augustus 2015 

Groepsdiscussie

Groepsdiscussie

Bij de groepsdiscussie gaat het over een gesprek tussen jou en andere kandidaten (de groep). Er doet zich een probleem voor en dan is het aan jou en de anderen om een oplossing te bedenken. Soms heb je hierbij te maken met één probleem, maar het kunnen er ook meer zijn. Je gaat met elkaar in discussie om zo tot een oplossing te komen. Bij de discussie krijg je vaak te horen wat het onderwerp is. Soms gebeurt het ook wel eens dat jij zelf een onderwerp moet bedenken. Het is daarbij van groot belang dat je er oplet dat het onderwerp voor de hele groep geschikt is om over te discussiëren. 

Inhoudsopgave

assessment training banner

Discussieleider

De nadruk bij de groepsdiscussie ligt op samenwerken. Er wordt daarom meestal geen leider tijdens de discussie aangewezen. Soms wil het weleens gebeuren dat jij toch de discussieleider wordt genoemd. Je hebt hierbij een belangrijke rol tijdens de discussie. Je moet niet alleen maar leiding nemen, je moet namelijk ook zorgen voor een aantal andere punten:

  • Taken delegeren
  • Beslissingen nemen
  • Doeleinden bepalen
  • De sterke punten van de kandidaten achterhalen

Het zijn allemaal belangrijke factoren waar je gedurende de hele discussie mee bezig dient te zijn. Het is dan ook een verantwoordelijke rol die je krijgt toegewezen. De taken die je dan hebt worden nu nader toegelicht, zodat je weet wat je kunt verwachten en hoe je je kunt voorbereiden, mocht je tot discussieleider worden benoemd.

Taken delegeren

Een discussieleider zorgt ervoor dat alle kandidaten die deelnemen aan de discussie een rol op zich nemen. Een notulist is belangrijk tijdens een discussie, vergeet het niet! Je kunt taken uitdelen of samen bespreken wie wat gaat doen. Welke taken er verdeeld moeten worden, hangt af van de situatie.

Beslissingen nemen

Je dient als groepsleider beslissingen te kunnen nemen. Bij deze taak gaan veel mensen de fout in. Er wordt vaak voor gezorgd dat iedere kandidaat het naar zijn of haar zin heeft. Vaak worden beslissingen die genomen moeten worden vergeten. Wat is je doel? Je gaat met elkaar in discussie en je hebt een bepaalde tijd en daarbinnen moet je een beslissing nemen. Bewaken van de tijd tijdens de discussie!

Doeleinden bepalen

Je krijgt voorafgaand aan de discussie instructies te zien en daarin staat je doel beschreven. Je dient je doel voor alle kandidaten duidelijk te maken. Je kunt je doel alleen bereiken door bepaalde dingen te doen, dit moet voor alle kandidaten, die deelnemen aan de discussie, duidelijk zijn.

De sterke punten van de kandidaten achterhalen

Als je weet wat de sterke punten zijn van de kandidaten, dan kun je daar tijdens de discussie gebruik van maken. Hier dien je dan ook achter te komen. Je gaat er achter proberen te komen of sommige kandidaten al veel van het onderwerp weten. Alle kandidaten krijgen instructies, hierin staat alle informatie die nodig is. Het kan zijn dat de instructies voor iedereen hetzelfde zijn, maar meestal is dat niet zo. Het zou kunnen dat jij andere instructies krijgt. Er kan hierdoor een onderscheid worden gemaakt in een groepsdiscussie zonder rol en een groepsdiscussie met rol. Deze varianten worden nu nader toegelicht.

Groepsdiscussie zonder rol

De eerste vorm die besproken wordt is de groepsdiscussie zonder toegewezen rol. Meestal duurt deze discussie tussen de 30 en de 60 minuten. Hierbij krijgen de kandidaten dezelfde informatie te zien. Binnen een bepaalde tijd moeten instructies bekeken worden en moet een probleem geanalyseerd en besproken zijn. Ook dient er een duidelijke aanbeveling te zijn voor het probleem dat opgelost moet worden. Het is mogelijk dat je bij de instructies meer dan één probleem tegen gaat komen. Als dat zo is dan moet er een planning worden gemaakt. Hoeveel tijd wil je per probleem besteden? Het kan zijn dat er voorafgaand aan de discussie nog geen rollen zijn toegewezen, dit kun je dan wel doen. Misschien heb je drie problemen en wil je aan ieder probleem maximaal tien minuten besteden, dan moet iemand daar wel de tijd voor bewaken.

Groepsdiscussie met rol

Een andere vorm is de groepsdiscussie met rol en deze discussie duurt vaak tussen de 60 en 90 minuten. Iedere kandidaat krijgt hierbij een rol toegewezen. Dit wil dus zeggen dat iedereen een eigen instructie krijgt. Je vindt in deze instructie informatie die voor jou relevant is. Jouw doelen staan ook vermeld in de uitleg. Deze variant van de groepsdiscussie is pittiger. Iedereen heeft namelijk eigen doelen en standpunten, iedereen wil deze bereiken. De kans is groot dat meningen en standpunten botsen. Hoe ga je hier mee om? Hoe wordt er op elkaar gereageerd? Er is echter nog een verschil tussen de discussie zonder rol en de discussie met rol. Het gaat hierbij over de aparte voorbereidingstijd die je krijgt. Je krijgt vaak een voorbereidingstijd van tussen de 15 en 30 minuten. Daarbij kun je alvast nagaan hoe je je ideeën aan de andere kandidaten wil presenteren en hoe je ervoor gaat zorgen dat je je als het ware gaat verkopen. Je wil namelijk maar al te graag je doel bereiken wat je voorafgaand hebt gekregen.

Nog meer groepsdiscussies oefenen

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Bekijk hieronder onze trainingspakketten.

Assessment A

€27,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment B

Meest verkocht

€47,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment C

€37,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen