25 maart 2019 

Star methode voorbeeld antwoorden

Star methode, je hebt er vast wel eens van gehoord. Gedurende diverse opleidingen krijg je te maken met deze methode. De methode komt erg vaak voor tijdens het solliciteren. Als je zelf gaat solliciteren zou je ook deze methode al kunnen gebruiken om zo nog meer succes te behalen met je gesprek. We leggen je meer uit over deze methode, zoals waar de letters voor staan. We noemen ook voorbeeld antwoorden. Lees het op je gemak door zodat je weet waar je aan toe bent. Star methode voorbeeld antwoorden vind je hier ook, die je kunt gebruiken tijdens je eigen sollicitatiegesprek en voorbereidingen.

Inhoudsopgave

  1. Waar staat STAR voor?
  2. Vragen Star methode
  3. Star antwoorden

Waar staat STAR voor?

Star bestaat uit 4 letters:

   • Situatie, het gaat er hierbij over wat de situatie of de context is waarin het voorbeeld waar je het over hebt zich afspeelde.
   • Taak, hierbij gaat het over wat voor taak of welke taken je op je hebt genomen tijdens de situatie.
   • Actie, hierbij gaat het over wat er precies is gezegd en welke actie er dan ondernomen is binnen de situatie.
   • Resultaat, het gaat er hier om hoe dat er is gereageerd, en wat het eindresultaat is geweest.

Hier hebben we alles kort uitgelegd, maar we gaan nog dieper in op iedere letter zodat je je er een nog beter beeld bij kunt vormen.

start methode

 

Situatie

Binnen de situatie ga je uitleggen wat de situatie was. Daarbij besteed je ook aandacht aan wie dat er bij betrokken waren en waar het zich af heeft gespeeld. Een antwoord zou kunnen zijn: “Ik heb een gesprek gevoerd met een collega, die altijd afwezig is tijdens een vergadering.”

 

Taak

Wat was jouw taak en welke rol heb je binnen de situatie vervuld? Een antwoord zou kunnen zijn: “Ik heb mijn collega aangesprekken en gevraagd of we een gesprek kunnen hebben over de situatie. Mijn taak daarin is het probleem duidelijk maken aan mijn collega en vervolgens aangeven waar ik tegenaan loop.”  

 

Actie

Hoe heb je de situatie vervolgens aangepakt en hoe heb je gereageerd? Een antwoord zou kunnen zijn: “De actie die ondernomen is, is dat er een gesprek plaats heeft gevonden en dit was een effectief gesprek. Mijn collega stond open voor de feedback en we zijn samen overgegaan tot actie.”

Resultaat

Hoe was het resultaat van je handelen? Hoe hebben anderen er op gereageerd? Een antwoord zou kunnen zijn: “Door het gesprek is mijn collega vaker aanwezig bij vergaderingen en hebben we begrip voor elkaars situatie. We weten nu wat er gaande is en kunnen efficiënter samenwerken.”

 

Reflectie

Deze R is nog een extra R en komt na resultaat. Deze kun je zelf toevoegen aan de methode. Hierbij ga je naar jezelf kijken, ben je zelf tevreden met het resultaat? Wat zou jij de volgende keer anders doen?

 

Vragen Star methode

Er zijn verschillende vragen die je tegen kunt komen tijdens een sollicitatie. Daarbij kun je denken aan vragen als:

   • Waar speelde de situatie zich af?
   • Hoe lang speelt de situatie al?
   • Kun je de plaats van de situatie beschrijven?
   • Waar was jij op dat moment?
   • Wat was je doel?
   • Wie waren er allemaal aanwezig?

 

Als het over taken gaat, kun je deze vragen tegen komen:

   • Wat was jouw rol?
   • Welke rol heeft je team vervuld?
   • Welke specifieke taken had je?
   • Wat werd er van jouw verwacht binnen de situatie?
   • Hoe was de rolverdeling?
   • Met wie werkte je samen?

 

Als het over actie gaat, dan kun je vragen tegen komen zoals:

   • Welke actie heb je ondernomen?
   • Wat heeft dat aan de situatie bijgedragen?
   • Hoe was het plan van aanpak?
   • Waarom heb je deze gekozen?
   • Hoe ben je om gegaan met een teleurstelling?
   • Wat heb je gedaan om een situatie te verbeteren?
   • Wat heb je toen gezegd?

 

Als het over resultaten gaat, dan kun je denken aan:

   • Wat heb je gedaan om tot het resultaat te komen?
   • Wat was je doel en is dit in overeenstemming met wat je hebt bereikt?
   • Hoe heb je je resultaat bereikt?
   • Welke stappen zou je eventueel anders doen?
   • Kon het efficiënter om het resultaat te bereiken?
   • Welke bijdrage heb jij geleverd aan het resultaat?
   • Wat hebben anderen gedaan?
   • Hoe heb je samen gewerkt?
   • Zijn er dingen die je de volgende keer weer zo zou doen?
   • Wat zou jij de volgende keer anders doen, hoe? En waarom?

 

Doordat je nu een beeld hebt over de vragen kun je nagaan wat voor Star methode voorbeeld antwoorden je kunt geven. Daarbij is het van belang dat je open en eerlijk bent. Bekijk goed dat het over jou gaat en verzinnen heeft dus geen enkele zin. Je moet eerlijk zijn en een duidelijke situatie pakken waar je echt wat van hebt geleerd. Zo laat jij zien dat je inzicht hebt in je eigen kunnen en weet waar je leerpunten liggen.

 

vragen

Star antwoorden

Het is niet zo dat er altijd gebruik wordt gemaakt van de STAR methode, maar het wordt wel vaak toegepast. Als sollicitant is het wel fijn om deze methode in te zetten want zou heb je direct een houvast. Als je een voorbeeld wilt geven en je houdt deze methode aan, dan heb je een houvast omdat je duidelijk je verhaal kunt vertellen. Je geeft een situatie aan, dan leg je je taken uit, dan zeg je welke acties er ondernomen zijn en dan begin je over het resultaat. Later kun je alsnog zeggen hoe je er van hebt geleerd en hoe tevreden je bent. Daar kunnen dan ook weer leerpunten uit naar voren komen en dat geeft een duidelijk beeld van dat je naar jezelf kunt kijken en kritisch kunt zijn. Het gaat er om dat je positieve aspecten kunt noemen, maar ook leert van fouten. Daarbij dien je na te denken over wat je anders zou kunnen doen en hoe. Als je daar inzicht in hebt dan maak jij een goede indruk tijdens de sollicitatie.

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan

Reactie plaatsen

GRATIS E-BOOK

Download De TOP 10 Valkuilen van Assessments en voorkom dat je gaat falen bij je assessment door niet dezelfde fouten te maken als 70% van je medekandidaten.

50%
GRATIS E-BOOK
Wil jij je medekandidaten een stapje voor blijven?
Download gratis e-book
arrow_drop_up arrow_drop_down